Klauzule informacyjne WITD w Rzeszowie są dostępne pod następującymi adresami:

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
    https://bip.witd.rzeszow.pl/klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-rodo
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA DODO
    https://bip.witd.rzeszow.pl/klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-dodo