Kontakt

Godziny pracy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Dane kontaktowe

Sekretariat

tel. 17 850 46 71
fax 17 850 46 77

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Naczelnik Wydziału Inspekcji

Paweł Jakobsze
tel. 17 850 40 26 w.305

z-ca Naczelnika Wydziału Inspekcji

Paweł Helmrich
tel. 17 850 40 26 w. 308

Wydział Finansowo - Księgowy
Główny księgowy

Tomasz Balawender
tel. 17 850 46 71 w. 203

Samodzielne stanowisko do spraw kadr

Monika Międlar
tel. 17 850 46 71 w. 205

Naczelnik Wydziału Prawnego

Małgorzata Świeboda
tel. 17 850 46 71 w. 207

Naczelnik Wydziału Administracyjno - Technicznego

Stanisław Kozubal
tel. 17 850 46 71 w. 101

Główny Inspektorat Transportu Trogowego delegatura południowo - wschodnia z siedzibą w Rzeszowie

Naczelnik Delegatury

Wojciech Zakrzewski
tel. 22 220 41 94
tel. 22 220 41 96

Dyżur telefoniczny

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego prowadzą dyżury telefoniczne w godzinach 9:00-15:00, chyba że wskazano inaczej.

Dzień tygodnia Miasto Telefon Godziny dyżuru
Poniedziałek
Gorzów 95 7255101
Kraków 695 301 299 8:30-15:00
Radom 8 629 87 43
Wtorek
Opole 609 102 197 8:00-14:00
Rzeszów 603 560 073 9:00-15:00
Katowice 725 259 944 8:00-14:00
Środa
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 535 729 066
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40
Czwartek
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 8.00 – 14.00
Kielce 661 983 504
Piątek
Bydgoszcz 52 323 83 56
Łódź 785 296 410 8.00 – 14.00
Białystok 85 66 23 077
GITD 22 22 04 845
Sobota
Dyżur nie jest prowadzony
Niedziela
Dyżur nie jest prowadzony

Jak dojechać

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

35-103 Rzeszów
ul. Hanasiewicza 21
tel.: 17 850-46-71
fax: 17 850-46-77

Na poniższej mapie zaznaczone jest miejsce, w którym znajduje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Mapę można ustawić w dowolnej skali, jak również przesuwać. Przeciągając ikonę żółtego ludzika (tzw. Pegmana) znajdującego się nad przyciskiem przybliżenia, można zobaczyć rzeczywiste zdjęcia z danego miejsca.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Oddział w Krośnie

38-400 Krosno.

ul. Bieszczadzka 1

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Oddział w Mirocinie

37-200 Mirocin

Mirocin 401A

Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WITD w Rzeszowie: Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WITD w Rzeszowie:

Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:

  • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,
  • Pismo ogólne do urzędu.

3. Osobiście, na elektronicznych nośnikach danych

Nośniki danych czyli: pamięć masowa USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 lub płyta CD/DVD w godzinach pracy WITD w Rzeszowie, w sekretariacie pok. 201, klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WITD w Rzeszowie:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • Formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
.doc
.docx
.gif
.jpg
.ods

.odt
.pdf
.png
.rtf
.svg

.tiff
.txt
.xls
.xlsx
.xlm
  • Wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 MB,
  • Dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających (łącznie) ww. wymogów – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z dostarczoną dokumentacją.

Top