Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2021r.

Środki trwałe (wartość netto) 5 171 253,55 zł zł w tym:
1. Grunty366 436,88 zł
2. Budynki i lokale4 132 092,81 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 604,45 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania72 380,00 zł
5. Urządzenia techniczne13 877,99 zł
6. Środki transportu443 247,15 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie136 614,27 zł
Wartości niematerialne i prawne0 zł

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2020r.

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 307 348,93 zł
1. Grunty366 436,88 zł
2. Budynki i lokale4 266 565,89 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 043,05 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania103 400,00 zł
5. Urządzenia techniczne18 018,83 zł
6. Środki transportu304 686,10 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie241 198,18 zł
Wartości niematerialne i prawne1 697,40 zł
Top