Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Wykaz składników majątku ruchomego

Lp.

Nazwa

przedmiotu

Rok

produkcji

Szacunkowy % zużycia, opis

1

2

3

4

1.

Samochód

2003

Marka, model, typ: Renault Master

Nr rejestracyjny: RZ 31444

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny

Nr nadwozia VIN: VF1FDBUH528813121

Rok produkcji: 2003

Kolor nadwozia: zielony

Pojemność silnika (cm3): 2463

Moc silnika: 84 kW

Przebieg (km): 194690 km

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Badania techniczne: brak

Stan techniczny: ślady korozji, zużyte ogumienie, niesprawny akumulator, niedziałąjąca instalacja 230 V przedziału biurowego, wyeksploatowany technicznie.

2.

Samochód

2003

Marka, model, typ: Skoda Octawia

Nr rejestracyjny: RZ 30444

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy z instalacją uprzywilejowania

Nr nadwozia VIN: TMBCG41U73 8703151

Rok produkcji: 2003

Pojemność silnika (cm3): 1896,00

Moc silnika: 66 kW

Przebieg (km): 145525

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Badania techniczne: do 29.07.2018 r.

Stan techniczny: Odznaki korozji, zużyte opony, nie sprawny akumulator, wyeksploatowany technicznie.

 

Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu wymienione w § 38 zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem proszone są o złożenie pisemnych wniosków do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów w Sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pomocą faksu nr 178504677, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-06-2018 r. do godz. 12.00.

Jednostki zainteresowane winny złożyć pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania składników majątkowych oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie pod nr tel. 667664180 z Panem Stanisław Kozubal w godzinach od 7.30 do 15.30.

O przydzieleniu składnika decydować będzie kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu przekazano składniki.

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego (do pobrania w formacie PDF).

2. Wniosek (do pobrania w formacie DOC).