Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie

Działając Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Wykaz składników majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rok produkcji

Szacunkowy % zużycia, opis

1

2

3

4

1.

Samochód

2004

Marka, model, typ: Fiat Ducato

Nr rejestracyjny: RZ 42097

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny

Nr nadwozia VIN: ZFA2400007467747

Rok produkcji: 2004

Kolor nadwozia: zielony

Pojemność silnika (cm3): 2800

Moc silnika: 94 kW

Przebieg (km): 163298 km

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Badania techniczne: do 26-06-2020

Stan techniczny: Widoczne ślady korozji na nadwoziu i podwoziu pojazdu, niedziałająca instalacja 230V przedziału biurowego, .

Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu wymienione w § 38 zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem proszone są o złożenie pisemnych wniosków do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 21 35-103 Rzeszów w Sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pomocą faksu nr 178504677, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Jednostki zainteresowane winny złożyć pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek,

3)   oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania składników majątkowych oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt
z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie pod nr tel. 667664180
z Panem Stanisław Kozubal w godzinach od 7.30 do 15.30.

O przydzieleniu składnika decydować będzie kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu przekazano składniki.

Załączniki: 

1. Wniosek (do pobrania w formacie DOC).