Podstawy prawne

Działamy na podstawie:

  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 525),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 159/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2010r., z późn. zm.,
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.
Top