Lista
kandydatów spełniających wymogi formalne
w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym
w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie

(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 kwietnia 2017r., nr ogłoszenia 10207,
termin składania ofert do dnia 28 kwietnia 2017r.)

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Dudek Natalia

2.

Gołdy Anna

3.

Ścieszka Ewelina

4.

Ziobro Aldona