Ogłoszenia archiwalne

Lista

kandydatek/kandydatów spełniających wymogi formalne

w naborze na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Prawnym

w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie

(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 31 lipca 2017r., nr ogłoszenia 13667)

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Fabińska Kinga

2.

Falandysz Patrycja

3.

Mazur Katarzyna

4.

Moryto Daria

5.

Moskal Monika

6.

Pietryka Piotr

7.

Sienkiewicz Ewelina

8.

Sowa Monika

9.

Szarek Katarzyna

10.

Wawrzyniak - Janocha Magdalena