Ogłoszenia archiwalne

Lista  kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na

stanowisko informatyka w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie

(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 sierpnia 2017r., nr ogłoszenia 13962)

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Gerula Bartosz

2.

Gierlach Maciej

3.

Marcinek Hubert

4.

Sikora Paweł

5.

Szepiczak Adrian

6.

Zięba Grzegorz