Ogłoszenia archiwalne

(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 listopada 2018r., nr ogłoszenia 37773)

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Bieszczad Marcin

2.

Szabarkiewicz Krzysztof

3.

Szczepański Łukasz