Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 37773 z dnia 14 listopada 2018 r.

Nazwa stanowiska: informatyk

 
                  Wyniki naboru:
 
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Łukasz Szczepański    Rzeszów

Załącznik: Wynik naboru na stanowisko informatyk