Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych 2022

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty WAT.227.3.2021

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty WAT.272.2.2021

Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie zna...
Czytaj więcej...

Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowa...
Czytaj więcej...

Aby przejrzeć wszystkie wpisy z kategorii "Prowadzone postępowania":

Top