Prowadzone postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

1)   Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21

2)   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony

„Wykonanie robót budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21” (znak sprawy WAT.272.1.2019).,

  • Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 320 671,80 zł (brutto)
  • Dane o ofertach:

Termin składania ofert: 16-09-2019r. godz.1000  Liczba ofert: 2

Nr Oferty

Nazwa i firma, adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Oferta nr 1

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWY Jan Synoś, Ryszard Rząsa,

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

225 540,48 zł

Oferta nr 2

WELDING INSTALLATIONS PROJECTS

Sp.z o.o. Sp. k.

32-800 Brzesko, ul. L. Solskiego 11c

293 285,86 zł

   

Na oryginale podpisał

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego