Prowadzone postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

WAT.272.2.2019

Rzeszów, 05 -12-2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

1) Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
35-103 Rzeszów
ul. Hanasiewicza 21

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony
Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2020 i 2021r.

3) Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
365 038,16 zł (netto)

4) Dane o ofertach:
Termin składania ofert: 04.12.2019r.godz.9 30
Liczba ofert:1

  

 

Nr

Oferty

Nazwa i firma, adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Rabat

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Spółka akcyjna ul. Chemików 7,

09-411 Płock

439 604,00 zł

0,09 zł za 1 litr paliwa

 

Na oryginale podpisał
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego