Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie znak postępowania WAT.272.2.2021.

zał. 1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.