Informacja z otwarcia ofert znak postępowania WAT.227.2.2021.pdf