Zakończone postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Woj...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie zna...
Czytaj więcej...

Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowa...
Czytaj więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert 1)   Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21 2)   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony „Wykonanie robót budowlan...
Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty -paliwa

ZAWIADOMIENIE   o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2020 i 20...
Czytaj więcej...

Aby przejrzeć wszystkie wpisy z kategorii "Prowadzone postępowania":

Top