Zakończone postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2023r. znak postępowania WAT.272.5.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art.253 ust.1 pkt.1 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.,poz.1710 ze zm.) dot. postępowa...
Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Usługa ochrony obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2023r. znak postępowania WAT.272.6.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art.253 ust.1 pkt.1 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.,poz.1710 ze zm.) dot. postępowa...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2023r.’’ znak postępowania WAT.272.5.2022

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2023r.’’ znak postępowania...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Usługa ochrony obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie’’ znak postępowania WAT.272.6.2022

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Usługa ochrony obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie’’ znak postępowania WAT.272.6.2022 Podkarp...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa ochrony obiektów WITD w Rzeszowie, w 2023r., składających się z garażu wielostanowiskowego, wiaty garażowej, dwóch budynków biurowych oraz posesji.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa ochrony obiektów WITD w Rzeszowie, w 2023r., składających się z garażu wielostanowiskowego, wiaty garażowej, dwóch budynków biurowych oraz posesji. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie ...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego po i na terenie całego kraju 2023 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego po i na terenie całego kraju 2023 roku. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) R...
Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WAT.272.5.2022

WAT.272.5.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art.253 ust.1 pkt.1 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.,poz.1129 ze zm.)...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert WAT.272.5.2022

WAT.272.5.2022 Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektora...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie na realizację zamówienia WAT.272.5.2022

WAT.272.5.2022 dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszo...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowad...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia WAT.272.4.2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie ( znak p...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert WAT.272.4.2022

Informacja o otwarciu ofert WAT.272.4.2022 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektora...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

WAT.272.4.2022 dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszo...
Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania WAT.272.3.2022

WAT.272.3.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art.253 ust.1 pkt.1 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.,poz.1129 ze zm.)...
Czytaj więcej...

Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zakup pojazdu specjalnego typu furgon wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdu uprzywilejowanego - 2 szt.’’ znak postępowania WAT.272.4.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadz...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert WAT.272.3.2022

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu D...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach za...
Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,, Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu D...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola z...
Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi na pytania do SWZ’’ Znak postępowania WAT.272.2.2022

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach za...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Ogłoszenie Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DRO...
Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramac...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Czytaj więcej...

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zakup pojazdu specjalnego typu furgon- 1 szt.’’znak postępowania WAT.272.1.2022

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach za...
Czytaj więcej...

Informacja o przedłużeniu składania ofert w postępowaniu postępowania prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zakup pojazdu specjalnego typu furgon- 1 szt.’’znak postępowania WAT.272.1.2022

WAT.272.1.2022 Informacja o przedłużeniu składania ofert w postępowaniu postępowania prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Woje...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola ...
Czytaj więcej...

Zmiana SWZ paliwo 2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu WAT.272.4.2021 Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2022r. Historia zmian Zmiany w p...
Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi na zapytania do SWZ paliwo 2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu WAT.272.4.2021 Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2022r. Historia zmian Zmiany w p...
Czytaj więcej...

Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD w Rzeszowie nr WAT.272.4.2021

Ogłoszenie o zamówieniu WAT.272.4.2021 Dostawa paliw do samochodów służbowych WITD w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2022r. Historia zmian Zmiany w p...
Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania nr WAT.272.2.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania nr WAT.272.2.2021
Czytaj więcej...

Dostawa 1 (jednego) pojazdu specjalistycznego typu VAN z zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Znak postępowania WAT.272.3.2021

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) pojazdu specjalistycznego typu VAN z zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Znak postępowania WAT.272.3.2021 1.1.) Rola zamawiającego  Postępowani...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie zna...
Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.:,,Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Woj...
Czytaj więcej...

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie zna...
Czytaj więcej...

Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowa...
Czytaj więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert 1)   Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21 2)   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony „Wykonanie robót budowlan...
Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty -paliwa

ZAWIADOMIENIE   o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2020 i 20...
Czytaj więcej...

Aby przejrzeć wszystkie wpisy z kategorii "Prowadzone postępowania":

Top