Zakończone postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

1) Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

35-103 Rzeszów

ul. Hanasiewicza 21

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony

Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2018 i 2019r.

3) Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

298 234,15 zł (netto)

4) Dane o ofertach:

Termin składania ofert: 29.11.2017r. godz.8 00

     Liczba ofert:1

 

Nr

Oferty

Nazwa i firma, adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Rabat

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Spółka akcyjna ul. Chemików 7,

09-411 Płock

363 110,00 zł

0,07 zł za 1 litr paliwa

  

Na oryginale podpisał

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego