Kierownictwo
Jarosław Skolik
Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego