Kierownictwo
Jerzy Mika
Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego   

Jarosław Skolik
z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego