Kierownictwo
Jarosław Skolik
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego   
 

Zdzisław Leśko
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego